Bắt đầu học tiếng Anh từ khi nào và học như thế nào?

Học thêm một ngôn ngữ để có thể nghe và nói giỏi khi ở lứa tuổi trưởng thành sẽ rất khó khăn vì khả năng nghe và phát âm ở lứa tuổi trưởng thành có thể nói là do tai và vòm miệng bị “cứng”, tức là khả năng thích ứng với âm thanh của ngôn ngữ thứ hai bị hạn chế rất nhiều. Người trưởng thành khi học ngoại ngữ lại không có môi trường sử dụng thì ngôn ngữ sẽ khó phát huy tác dụng và sẽ dễ dàng bị quên đi. [Read more...]

Học ngoại ngữ để tìm kiếm cơ hội làm giầu và góp phần phát triển nông thôn

Nhiều năm trước, lúc bắt đầu là học sinh trường PTTH Quang Trung, người viết bài này bắt đầu học tiếng Anh từ những bài học đầu tiên. Bài học tiếng Anh đầu tiên là bài học đánh vần bảng chữ cái tiếng Anh, những âm tiết của bảng chữ cái tiếng Anh đã gợi sự hiếu kỳ và tò mò tìm hiểu về ngôn ngữ khác tiếng Việt lúc ấy. Lúc bấy giờ, người viết bài này không bao giờ nghĩ tiếng Anh lại là kỹ năng giúp người viết có thể lập nghiệp được. [Read more...]